Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz apmācībām pārtikas ražotājus!

Apmācības notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros. Rīkotās mācības “Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”, projekta nr. 14-00-L11114-000108/2

 

Apmācību mērķis.Sekmēt pārtikas ražotāju kompetences un konkurētspēju.

Mērķauditorija.Lauksaimniecības vai pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātie, kas ražo un/vai pārstrādā lauksaimniecības produkciju.

Norises vieta un laiks.Dobeles iela 41a, Jelgavas konsultāciju biroja semināru zālē. Katras apmācību dienas ilgums no plkst.10.00 līdz 16.50. 28.aprīlī, kopīgs izbraukums uz Polvamā novadu, Igaunijā.

Iepriekšēja pieteikšanāspie Videgas Vītolas, LLKC, Jelgavas nodaļas, uzņēmējdarbības konsultantes, Tel.27877006, e-pasts:videga.vitola@llkc.lv.

Dalība apmācībās bez maksas

Apmacības Jelgavā mājražotājiem uzsaukums

.lkcc_110

Noderīgs un praktisks instruments produktu pašizmaksas aprēķinam pārtikas ražotājiem!

Latvijas Lauku konsusltāciju un izglītības centrs pārrobežu sadarbības projekta ‘FOODART’ ietvaros izstrādāja datorizētu programmu pārtikas produktu pašizmaksas kalkulācijām.

Programma piedāvā, izmantojot 60 izejmateriālu produktu pozīcijas, veikt aprēķinu Jūsu jeb Jūs interesējoša gala produkta pašizmaksai.

Jums atliek ievadīt konkrētus izejmateriālu parametrus (nosaukums, svars, vērtība), gatavās produkcijas apjomu (vienība – gr., kg u.t.m.l.), pievienot iepakojuma izmaksas un citas ar tiešo ražošanu nesaistītās izmaksas.

Links uz LLKC mājas lapu un kalkulatoru atrodams  šeit:
http://new.llkc.lv/lv/citi-pakalpojumi/foodart-kalkulators
LLKC

AKTUALITĀTES LIKUMDOŠANĀ PRODUKTU RAŽOTĀJIEM MĀJAS APSTĀKĻOS

1.Izmaiņas augu izcelsmes produktu mājražotājiem.

Mājas apstākļos ražotos augu izcelsmes produktus no 2014.gada 26.novembra, drīkst tirgot mazumtirdzniecībā.

Pamatojums. Pārtikas aprites uzraudzības likumā III nodaļā “Pārtika un tās aprite” 4. Pantā ir izslēgts 6. punkts “Pārtiku, kas ražota, apstrādāta vai pārstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt tieši galapatērētājam, ievērojot pārtikas aprites normatīvo aktu prasības.” Stājās spēkā no 2014. gada 26. novembra.

2.Aktualitātes Dzīvnieku izcelsmes produktu mājražotājiem.

Dzīvnieku izcelsmes mājas apstākļos ražotos produktus, šobrīd nedrīkst tirgot mazumtirdzniecībā. Tiek izstrādāti noteikumi. Tiem stājoties spēkā, daļu produkcijas mājražotāji drīkstēs realizēt mazumtirdzniecībā.

3. Izmaiņas pārtikas produktu marķēšanas likumdošanā.

Ar 2014. gada 13. decembri obligāti jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.-pārtikas produktu marķēšanas prasības.

2014. gada 23. novembra Ministra kabineta noteikumi Nr. 964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi” nav vairs spēkā ar 2014. gada 13. decembri.

Paziņojums par uzturvērtību, kas jānorāda uz pārtikas produktu iepakojumu stāsies spēkā no 2016.gada 13.decembra.

Sīkāk par izmaiņām interesēties pie:

LLKC Dobeles un Jelgavas nodaļu uzņēmējdarbības konsultantēm: Raimondas Ribikauskas, tel.26316459 un Videgas Vītolas, tel.27877006.

Normativie akti par markesanu

“Pārtikas amatnieki” piedalās konferencē

Eiropas prezidentūras Latvijā ietvaros, Jūrmalā no 4.-6.februārim notika konference, kas veltīta bioloģiskās lauksaimniecības un īso pārtikas ķēžu ietekmei uz mājražotāju un ilgtspējīgu lauku attīstību kopumā. Pasākuma praktisko piemēru veidoja Pārtikas amatnieki un viņu partneri: Bauskas mājražotāji un LLKC konsultantu meitenes, kas sasauca visus kopā. Viesi no dažādām Eiropas valstīm labprāt degustēja un taujāja tieši pēc tipiskiem, vietējiem produktiem, (bioloģiskā rupjmaize, kaņepju staks, smiltsērkšķu sula, siers un ķiploku produkti).

Biodinamiskās saimniecības priekšrocības konkurējot globālajā un vietējā pārtikas tirgū Vācijā

No 18.01.-23.01. delegācija no Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra devās uz Vāciju, Branderburgas zemi, lai iepazītos vispirms ar vietējiem lauksaimniekiem un viņu pieredzi kooperācijā, kā arī apskatītu šī gada starptautisko izstādi „Zaļā nedēļa”. Viena no interesantākajām apskates vietām bija biodinamiskā kooperatīvā lauku saimniecība. Iegūtā informācija noderēs ikvienam, kas domā par sadarbību, produkcijas pievienotās vērtības radīšanu un videi draudzīgu saimniekošanu.
Kas ir bioloģiskā saimniekošana?
Bioloģiskās saimniekošanas pamatā ir tāda pieeja lauksaimniecības produktu audzēšanā, kad pilnībā izslēdzot sintētiski ražotu minerālmēslu un pesticīdu izmantošanu, kā arī saimnieko, domājot par vides saudzēšanu.
Kas ir biodinamisā saimniekošana?
Biodinamiskā lauksaimniecība ietver visus iepriekš minētos bioloģiskās saimniekošanas principus, papildus uz dabas norisēm skatās dziļāk, ievērojot arī kosmiskās ietekmes uz procesiem, kas notiek uz zemes, reizē aptverot visus faktorus to savstarpējā mijiedarbībā.
Apmēram 198 km no Berlīne, Branderburgas zemē, atrodas Brodowina. Šajā ciemā dzīvo apmēram 400 iedzīvotāji. Šeit saimnieko vietējo zemnieku kooperatīvs Ökodorf Brodowin. Kad deviņdesmito gadu sākumā, beidza pastāvēt kolhoza tipa saimniecības, šajā teritorijā apvienojās sākotnēji 45 zemnieki, bet laikam ejot palikuši izturīgākie un aktīvākie. Saimniecībā saimnieko ar biodinamisko metodi, starptautiski to sauc par Demetera sistēmu. Tā ir pazīstama visā pasaulē. Saimnieks atzīst, ka apmēram 15% sabiedrības patiešām izprot šīs sistēmas būtību. Kopš šādi saimnieko, uzņēmēji ir ievērojuši, kā apkārtnē atjaunojās flora un fauna. Saimnieki uzskata, ka šī sistēma ir labāka un efektīvāka par bioloģisko un dod produktiem vēl lielāku pievienoto vērtību.
Kooperatīvs meklē sadarbības partnerus reģionā, kas strādā šajā sistēmā, lai kopā piedāvātu pircējam lielāku produktu sortimentu. Uz produkcijas iepakojuma tiek norādīti arī sadarbības partneri šajā jomā. Svarīga ir produkta izcelsmes vieta, kas tiek īpaši norādīta uz produkcijas.