Biedrības kopsapulce 29.07.2014.

KopsapulceBiedrības  kopsapulce, šī gada 29.jūlijā, Zaļeniekos, Lieldimzēnu mājās. Viens no svarīgākajiem notikumiem sapulces norisē, ievēlēta jauna Valdes priekšsēdētāja Antra Zeiliņa.