AKTUALITĀTES LIKUMDOŠANĀ PRODUKTU RAŽOTĀJIEM MĀJAS APSTĀKĻOS

1.Izmaiņas augu izcelsmes produktu mājražotājiem.

Mājas apstākļos ražotos augu izcelsmes produktus no 2014.gada 26.novembra, drīkst tirgot mazumtirdzniecībā.

Pamatojums. Pārtikas aprites uzraudzības likumā III nodaļā “Pārtika un tās aprite” 4. Pantā ir izslēgts 6. punkts “Pārtiku, kas ražota, apstrādāta vai pārstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt tieši galapatērētājam, ievērojot pārtikas aprites normatīvo aktu prasības.” Stājās spēkā no 2014. gada 26. novembra.

2.Aktualitātes Dzīvnieku izcelsmes produktu mājražotājiem.

Dzīvnieku izcelsmes mājas apstākļos ražotos produktus, šobrīd nedrīkst tirgot mazumtirdzniecībā. Tiek izstrādāti noteikumi. Tiem stājoties spēkā, daļu produkcijas mājražotāji drīkstēs realizēt mazumtirdzniecībā.

3. Izmaiņas pārtikas produktu marķēšanas likumdošanā.

Ar 2014. gada 13. decembri obligāti jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.-pārtikas produktu marķēšanas prasības.

2014. gada 23. novembra Ministra kabineta noteikumi Nr. 964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi” nav vairs spēkā ar 2014. gada 13. decembri.

Paziņojums par uzturvērtību, kas jānorāda uz pārtikas produktu iepakojumu stāsies spēkā no 2016.gada 13.decembra.

Sīkāk par izmaiņām interesēties pie:

LLKC Dobeles un Jelgavas nodaļu uzņēmējdarbības konsultantēm: Raimondas Ribikauskas, tel.26316459 un Videgas Vītolas, tel.27877006.

Normativie akti par markesanu