Noderīgs un praktisks instruments produktu pašizmaksas aprēķinam pārtikas ražotājiem!

Latvijas Lauku konsusltāciju un izglītības centrs pārrobežu sadarbības projekta ‘FOODART’ ietvaros izstrādāja datorizētu programmu pārtikas produktu pašizmaksas kalkulācijām.

Programma piedāvā, izmantojot 60 izejmateriālu produktu pozīcijas, veikt aprēķinu Jūsu jeb Jūs interesējoša gala produkta pašizmaksai.

Jums atliek ievadīt konkrētus izejmateriālu parametrus (nosaukums, svars, vērtība), gatavās produkcijas apjomu (vienība – gr., kg u.t.m.l.), pievienot iepakojuma izmaksas un citas ar tiešo ražošanu nesaistītās izmaksas.

Links uz LLKC mājas lapu un kalkulatoru atrodams  šeit:
http://new.llkc.lv/lv/citi-pakalpojumi/foodart-kalkulators
LLKC