Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz apmācībām pārtikas ražotājus!

Apmācības notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros. Rīkotās mācības “Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”, projekta nr. 14-00-L11114-000108/2

 

Apmācību mērķis.Sekmēt pārtikas ražotāju kompetences un konkurētspēju.

Mērķauditorija.Lauksaimniecības vai pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātie, kas ražo un/vai pārstrādā lauksaimniecības produkciju.

Norises vieta un laiks.Dobeles iela 41a, Jelgavas konsultāciju biroja semināru zālē. Katras apmācību dienas ilgums no plkst.10.00 līdz 16.50. 28.aprīlī, kopīgs izbraukums uz Polvamā novadu, Igaunijā.

Iepriekšēja pieteikšanāspie Videgas Vītolas, LLKC, Jelgavas nodaļas, uzņēmējdarbības konsultantes, Tel.27877006, e-pasts:videga.vitola@llkc.lv.

Dalība apmācībās bez maksas

Apmacības Jelgavā mājražotājiem uzsaukums

.lkcc_110