28. janvārī semināra “ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”

28. janvārī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jelgavas nodaļa rīkos informatīvo semināru par “ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”

Nosaukums: Par izmaiņām, kas attiecās uz pārtikas ražotājiem-informācijas sniegšanā patērētājiem
(pārtikas produktu marķēšana, uzturvērtības aprēķins, u.c. jautājumi)
Programmu skatīt  šeit: programma

Eiropas parlamenta un padomes regula šeit: Regula par informacijas sniegsanu pateretajiem