Pieredzi smeļamies pie kaimiņiem Polvas apriņķī Igaunijā.

LLKC, Arodapmācību ietvaros, biedrības biedri un kolēģi no citiem Latvijas novadiem 28.aprīlī, devās pieredzes apmaiņā uz Polvas apriņķi, Igaunijā.

Šajā novadā ir veikts nopietns darbs, vietējo pārtikas ražotāju popularitātes veicināšanai. Polvā, kopš 2009.gada darbojās Uzņēmējdarbības attīstības centrs, kurš ieviesis vietējā produkta atpazīstamības un kvalitātes zīmi. Šeit veikta virkne mārketinga pasākumu, lai uzlabotu vietējo produktu iepakojumu, kas uzņēmējiem sekmējis pārdošanas apjomus pat par 50%. Apmācību dalībnieki no Latvijas apguva Polvas novada pieredzi vietējo produktu mārketingā un iepazina pārtikas produktu izmaksu aprēķina kalkulatoru, kas ir labs palīgs pārtikas ražotājam dažādu aprēķinu veikšanai.

Latvijas un Igaunijas ražotāji prezentēja savus produktus un dalījās savā pieredzē. Kopā visi apmeklēja vietējo produktu veikalu, ko vada kāda vietējā Polvas uzņēmēja. Abas puses bija gandarītas par paveikto, vietējo produktu tirdzniecības vietas izveidē gan Polvas, gan Jelgavas pilsētā. Latvijas uzņēmēji devās mājās gandarīti par redzēto un jauniegūtajiem kontaktiem Igaunijā.